ارتباط با ما

ارتباط با ما

پل های ارتباطی ما و شما: WhatsApp      صفحه اینستاگرام آبیاری کشاورزی     کانال تلگرام آبیاری کشاورزی   E-mail: HandK.Drip@gmail.com   ایران، مشهد، کیلومتر 25 بزرگراه آسیایی، صنایع کشاورزی هژبری و کریمی تماس: 4003 3246 51 (98+) کد پستی:...