هیدروفلوم

هیدروفلوم

لوله هیدروفلوم لوله هیدروفلوم از جنس پلی اتیلن نرم و سبک یا نایلون است. هدف از آبیاری با هیدروفلوم (که به نام لوله‌های دریچه‌دار نیز شناخته می شوند) جلوگیری از اتلاف آب در روش جوی سنتی است. این روش آبیاری 70 سال پیش در آمریکا با استفاده از لوله‌های آهنی ابداع شد. با...