سوالات و گفتگو در مورد آبیاری / تبادل نظر بین مهندسین و کشاورزان

سوالات و گفتگو در مورد آبیاری / تبادل نظر بین مهندسین و کشاورزان

در این بخش از وب سایت HKDrip.com می توانید سوالات عمومی و تخصصی خود را در حوزه آبیاری قطره ای، آبیاری بارانی، آبیاری غرقابی، آبیاری ثقلی، آبیاری با نوار تیپ و دیگر موضوعات کشاورزی مطرح کنید و پیرامون مباحث آبیاری کشاورزی با متخصصین، مهندسین و کشاورزان گفتگو نمایید....
آموزش آبیاری قطره ای

آموزش آبیاری قطره ای

قرن ها از پیدایش این کره خاکی می گذرد و بشر به دنبال تامین نیازهای مادی و معنوی در حال تکاپوست، نیاز به آب، نیاز به اکسیژن، نیاز به روابط اجتماعی و … صنعت کشاورزی، امروزه در حدود 19 درصد مردم جهان در این صنعت عظیم فعالیت دارند و همین امر سبب شده نیاز به صنعت...