قیمت نوار تیپ مشهد

قیمت نوار تیپ مشهد

در کشاورزی مدرن آبیاری قطره ای و بارانی جایگزین روش های سنتی آبیاری شده است. بهترین روش آبیاری قطره ای برای کشت های گلخانه ای و صیفی جات آبیاری با استفاده از نوارتیپ است. در این روش بازدهی آبیاری و یکنواختی آن در بالاترین سطح است. فشار کاری مورد نیاز یک اتمسفر و دوره...